Yakıt Tüketim Hesabı

m : Yakıt Miktarı (kg)

n : Verim (%)

Hu : Yakıtın Alt Isıl Değeri (kcal/h)

Q : Buhar İhtiyacı (kg/h)

i : Buhar Entalpisi (kcal/kg) ( ≈600 alınır)

m=Q*İ/Hu*n

ÖRNEK 1: 15.000kg/h–8bar AKIŞKAN YATAK KABARCIKLI TİP BUHAR KAZANI YAKIT İHTİYAÇI

n:%85

Hu:3000kcal/h

i:600kcal/h m=15000*600 / 3000*0,85=3529,41kg/h

ÖRNEK 2: 15.000kg/h–8bar AKIŞKAN YATAK DOLAŞIMLI TİP BUHAR KAZANI YAKIT İHTİYAÇI

n:%88

Hu:3000kcal/h

i:600kcal/h m=15000*600 / 3000*0,88=3409,09kg/h

ÖRNEK 3: 15.000kg/h – 8bar HAREKETLİ IZGARA TİP BUHAR KAZANI YAKIT İHTİYAÇI

n:%75

Hu:4000kcal/h

i:600kcal/h m=15000*600 / 4000*0,75=3000,00kg/h

ÖRNEK 4: 15.000kg/h – 8bar DOĞALGAZLI BUHAR KAZANI(EKOSUZ) YAKIT İHTİYAÇI

n:%90

Hu:9000kcal/h

i:600kcal/h m=15000*600 / 9000*0,90=1111,11Nm3/h

ÖRNEK 5: 15.000kg/h – 8bar DOĞALGAZLI BUHAR KAZANI(EKOLU) YAKIT İHTİYAÇI

n:%95

Hu:9000kcal/h

i:600kcal/h m=15000*600 / 9000*0,95=1052,63Nm3/h

ÖRNEK 6: 5.000.000kcal/h DOĞALGAZLI KIZĞINYAG KAZANI(EKOSUZ) YAKIT İHTİYAÇI

n:%85

Hu:9000kcal/h

m=5000000 / 9000*0,85=653,59Nm3/h

Test

Form Gönderimi

Tamam

WHATSAPP0535 278 62 57 KATALOG